O nama

Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, ustanovljeno je krajem 2010. godine, pri Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Njegovo osnivanje prvenstveno je motivirano praktičnim potrebama medijevalista na Odsjeku za historiju i šire da svoje aktivnosti izraze u pristupačnijim formama, te da se omogući što lakše prikupljanje korisnih informacija iz domena struke i nauke.

Prema zaključcima radne grupe formirane na Odsjeku za historiju na Oblasti srednji vijek naučnog usmjerenja drugog ciklusa studija historije, Društvo čine nastavnici, saradnici i studenti Odsjeka, kao i vanjski suradnici, a njegova djelatnost odnosi se na propagiranje i razvoj historiografije, zaštitu struke te proučavanje i očuvanje srednjovjekovne bosanske baštine. Društvo također ima funkciju istraživačke mreže s ciljem pomaganja zainteresiranima u proučavaju raznih aspekata bosanskog srednjovjekovlja, te u uspostavljanju komunikacije među historičarima koji se bave srednjovjekovnom historijom.

Osnovni ciljevi i zadaci Društva obuhvataju: stručno usavršavanje, praćenje izdavačke produkcije, razmjenu informacija, prezentaciju i promociju, te praćenje djelatnosti akademskih, kulturnih institucija u BiH, organiziranje predavanja, promocija, studijskih izleta i druženja, objavljivanje članaka, radova, prikaza, recenzija, osvrta, komentara i izvještaja. Putem svoje web stranice Društvo će donositi obavijesti o novim izdanjima i njihovim promocijama, znanstvenim skupovima, stručnim seminarima, predavanjima i predstavljanjima, a također će objavljivati historiografske članke, rasprave, historijsku građu, prikaze, osvrte, recenzije, komentare, bilješke i izvještaje.

Rukovođenje ovog projekta u njegovim početnim fazama preuzeo je mr. Emir O. Filipović, viši asistent, uz podršku i pomoć nastavnika na Odsjeku, prof. dr. Dubravka Lovrenovića, prof. dr. Peje Ćoškovića i doc. dr. Esada Kurtovića.

Aktivno članstvo u Društvu trenutno imaju studenti Nedim Rabić, Amer Sulejmanagić, Semir Hambo, Amer Dardagan, Eldin Baljević, Narcisa Semić, Marjan Drmač, Sejfudin Isaković i Slaven Tadić, te kolegica Elmedina Kapidžija iz Instuta za istoriju u Sarajevu, kolega mr. Neven Isailović iz Istorijskog instituta u Beogradu i kolega Dejan Zadro iz Zagreba.

Pozivamo i sve ostale kolege koji se bave srednjovjekovnom historijom da nam se pridruže te svojim prilozima, angažmanom, vijestima, ili na bilo koji drugi način, doprinesu radu i konačnom uspjehu Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.

Ukoliko imate neke informacije, vijesti, članke, prikaze, rasprave, pitanja, prijedloge ili komentare, možete nas kontaktirati na e-mail adresu Društva: stanak.org@gmail.com, ili na pojedinačne e-mail adrese u kontakt podacima članova Društva. Također nas možete pronaći na Facebooku ili Twitteru.


The Society for the Study of Medieval Bosnian History - Stanak, was founded at the end of 2010, within the History Department of the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Its foundation was primarily motivated by practical needs of medievalists of the History Department, and elsewhere, to broaden the scope of their activities and to present them in more accessible forms, as well as to enable the easier gathering of useful information from the field of medieval history.

According to the conclusions made by the workgroup formed at the Medieval section of the graduate studies at the History Department, the Society consists of professors, teaching assistants and students from the Department, as well as associate collaborators. The main functions of the Society regard the promotion and development of historiography, protection of the trade and the study and preservation of medieval Bosnian heritage. The Society also functions as a research network with the aim of aiding those who are interested in the study of various aspects of the Bosnian Middle Ages, and connecting historians whose primary interests deal with Medieval Bosnia.

The basic goals and tasks of the Society encompass expert specialization, monitoring publishing activities, exchange of information, presentation, promotion and following of academic, scientific and cultural institutions in Bosnia and Herzegovina, organizing of lectures, promotions, study excursions, publishing of articles, papers, book reviews, comments and reports. Through its website the Society will publish information about new publications and their promotions, scientific conferences, expert seminars, lectures, and it will also publish articles, discussions, historical sources, book reviews, recensions, comments, notes and reports.

In its initial stages the project will be administered by mr. Emir O. Filipović, with the aid and guidance of professors from the History Department; prof. dr. Dubravko Lovrenović, prof. dr. Pejo Ćošković and doc. dr. Esad Kurtović.

Active membership in the Society is currently held by students Nedim Rabić, Amer Sulejmanagić, Semir Hambo, Amer Dardagan, Eldin Baljević, Narcisa Semić, Marjan Drmač, Sejfudin Isaković and Slaven Tadić, as well as Elmedina Kapidžija from the Institute for History in Sarajevo, mr. Neven Isailović from the Historical Institute in Belgrade and Dejan Zadro from Zagreb.

We invite all others engaged in the study of medieval history to come and join us and help us in our goal of improving the work and ensuring the success of the Society for the Study of Medieval Bosnian History.

If you have any infomation, news, articles, book reviews, discussions, questions, suggestions or comments, you can reach us at our e-mail: stanak.org@gmail.com, or you can contact individual members of the Society through the e-mail addresses contained in their Biographies on this website. You can also find us at Facebook or Twitter.

O nama | STANAK.org
© PROJEKAT STANAK.ORG JE NAMJENJEN OČUVANJU SREDNJOVJEKOVNIH SPOMENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI. DEVELOPED BY AMAR VUKOVIĆ