Prof. dr. Zijad Šehić
Prof. dr. Salmedin Mesihović

Poštovani, 

Obavještavamo Vas da nismo zaintereseirani za učešće na Vašim projektima u kojima se želi pisati historija Bosne i Hercegovine i razmatrati historiografija Bosne i Hercegovine (2000-2017). Nisu jasni neki od pojmova kojima barataju Vaši projekti niti pojmovi kojima se barata u Sarajevu. Nije više jasno niti šta podrazumijevate pod pojmom historija, šta je to Institut za historiju, šta je to Odbor za historijske nauke, šta je to Odsjek za historiju, šta je to historiografija u Bosni i Hercegovini. Zapravo, jasno nam je štošta ali u ovoj realnosti više ne želimo da učestvujemo jer ne želimo da budemo privjesak niti da dozvoljavamo preglasavanje. Razlog za naše izvinjenje, dakle, počiva na daleko većim i važnijim osnovama.

Naša opaska predstavlja izraz prkosa koji je ponukan većim brojem mladih medievalista koje smo ohrabrivali i koje istinski ohrabrujemo da se bave medievalnom strukom a za koje nema mjesta u naučnom životu u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi vlastitim sredstvima završavaju naučni smjer, neki čak i treći ciklus studija, a perspektive nema. Mada se neke institucije zovu, i podrazumijevaju u svome imenu, ravnopravan status svih koji se bave historijom u njima je nevjerovatna prevlast onih koji se bave Novim vijekom i savremenom historijom. Starija historijska razdoblja (Stari i Srednji vijek) u njima su usputna i minorna. To je posljedica prijeratnog shvatanja stanja stvari koje nije doživjelo promjenu. Naprotiv jaz je još produbljen jer novovjekovci zapošljavaju novovjekovce.

Možda Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, Šef Kantona Sarajevo ili Rektor Univerziteta u Sarajevu ne znaju – ali muzeji, instituti i fakulteti u kojima i na kojima se spominje historija ili je to njihov resor, pripadaju skoro isključivo Novom vijeku. Historija se sagledava kroz Stari vijek, Srednji vijek i Novi vijek, a kompletna ponuda u udžbenicima osnovne i srednje škole ima predominantne sadržaje iz historije Novog vijeka. Zašto? Borba je nemoguća jer predstavnci Starog i Srednjeg vijeka zajedno u raznoraznim komisijama bivaju preglasani i borba za ravnopravnost je nemoguća. Učenicima i studentima se servira predominantno novovjekovna historija. Sva tri Instituta koja se bave historijskim segmentom a koja su pri Univerzitetu Sarajevo (Institut za historiju, Orijentalni institut, Institut za istraživanje ratnih zločina) su instituti u kojima se izučava Novi vijek i savremena historija. Institut za historiju je konačno promijenio ime iz Institut za istoriju u Istitut za historiju, ali po sastavu to je Institut za historiju novog viejeka i savremenog doba te bi trebao ponovo mijenjati svoje ime ... Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta uskoro će trebati promijeniti ime u Odsjek za historiju novog vijeka jer ima više zaposlenih na Novom vijeku  nego na Starom i Srednjem vijeku zajedno. Ako je sve to ta evropska tranzicija historije u bosanskoj verziji koja svima odgovara, onda u redu. U njoj samo mi ne želimo da učestvujemo. Mi smatramo da je historija i njeno proučavanje nešto drugo.

Ako aktualno stanje prenesemo u razne nivoe u kojima se kolač finansiranja ili državne podrške kroz raznorazne projekte prenosi na historiju onda biste trebali da znate na kojem su mjestu medievalisti. Ne postoji ni jedna naučna institucija u kojoj bi medievalisti mogli da osiguraju prijedlog kao svoj samostalan izraz.

U ime mladih ljudi koje ohrabrujemo da se bave medievalistikom tražimo:
1. Da nas ne smatrate privjeskom jer Vam nećemo izići u susret, ili
2. da promjenite kadrovsku politiku u svojim institucijama s obzirom na historiju starijih razdoblja, ili
3. da podržite osnivanje Instituta za historiju srednjovjekovne Bosne.

Mlade ljude koji su spremni na nemoguće misije nećemo odvraćati da se bave Srednjim vijekom, ali oni moraju znati da je to kruh od sedam kora i da na svom putu znaju da su zaista sami i da im treba puno kredita i sreće.

Jedino mjesto na kojem djelujemo – Društvo “Stanak” – središte medievalnog entuzijazma danas zatvaramo, zaleđujemo do daljnjeg jer u ovakvim uslovima ni u ovom virtuelom mjestu ne možemo ohrabrivati mlade ljude i davati im nadu koja je jednostavno na izmaku.

Dr. Esad Kurtović
Dr. Emir O. Filipović

Upućeno:
Federalno ministarstvo obrazovanja Federacije BiH
Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo
Univerzitet Sarajevo
Institut za historiju Sarajevo
Zemaljski muzej BiH
Orijentalni institut Sarajevo
Odbor za historijske nauke ANU BiH Sarajevo
Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Sarajevo 
Arhiv BiH Sarajevo
Historijski muzej Sarajevo