Arhiva dodanih vijesti
Stanje i perspektive medievalistike u Bosni i Hercegovini
Promocija knjige "The Tocco of the Greek Realm"
Knjiga o srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni na japanskom jeziku
Objavljena “Споменица др. Тибора Живковића“
Небојша Мићић, Средњовековни натпис из Зворника са поменом имена града
Promovirana izdanja Društva “Stanak” u Kaknju
Promocija izdanja Društva “Stanak” u Kaknju
Jubileji Svetoga Vlaha - poticaj suvremenim znanstvenim promišljanjima
KRITIKA: Радмило Пекић, “Фирентинци на Балкану 1300-1600” ili kako ne treba pisati znanstveno djelo
Međunarodni znanstveno-stručni skup “Bosanski ban Tvrtko ‘pod Prozorom u Rami’”, Prozor, 11. august 2016.
Međunarodni znanstveno-stručni skup “Bosanski ban Tvrtko ‘pod Prozorom u Rami’”
Zbornik o dukljanskom knezu Vladimiru, knj. II
23. Međunarodni kongres vizantijskih studija, Beograd, 22-27. august 2016. godine
Promovirana izdanja Društva “Stanak” na Milima kod Visokog
Promocija izdanja Društva Stanak u Visokom
Novi broj Godišnjaka Centra za balkanološka ispitivanja ANUBIH
Objavljena četvrta knjiga Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)
Promovirana izdanja Društva “Stanak” u Travniku
Promocija izdanja Društva “Stanak” u Travniku
Nova izdanja našeg Društva
Objavljen Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić
Aranđel Smiljanić: Ljudi iz sjenke - Diplomati oblasnih gospodara u Bosni, Banja Luka, 2015.
Dokumentarni film REPUBLIKA: epizoda 2 (Život) HRT (25. 4. 2016) – epizoda 3 (Umijeće načina) HRT (2. 5. 2016)
Stručni izlet studenata Odsjeka za historiju u Kraljevu Sutjesku i Bobovac
Dokumentarni film: REPUBLIKA, epizoda 1 (Mali među velikima), HRT (18. 4. 2016.)
Okrugli stol: Ferdo Šišić i njegova knjižnica u Državnom arhivu u Zagrebu
Knjiga o dukljanskom knezu Vladimiru
Ljetna škola: Demitologizacija nacija i identiteta - Bosna i Hercegovina u evropskom srednjem vijeku
Izložba “Stećci Hadžića” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
Predavanje prof. dr. Dubravka Lovrenovića na Univerzitetu u Cambridgeu
Znanstveni skup “IV. lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu”
Izložba “Biskup Josip Juraj Strossmayer kao sakupljač slika starih majstora”
Historijska traganja 15, 2015
Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci
Radionica “Investing in the Past” i godišnji sastanak Udruženja medievista CARMEN u Sarajevu
Međunarodni znanstveni skup “Hrvati i Karolinzi: 15 godina poslije”
CARMEN Annual Meeting, Sarajevo: 11-13 September 2015: “Memory and Identity"
Natječaj za studente i nastavnike historije
Demant: Poskok.info
Zbornik radova: Rijeka Sava u povijesti
Izložba fotografija - Stećci Hadžića
Zbornik radova: Pad Bosanskog kraljevstva 1463. godine
Niš i Vizantija, 2015.
Inicijal 3 – Časopis za srednjovekovne studije, Knjiga 3, Beograd 2015.
Konj u srednjovjekovnoj Bosni
International Medieval Congress – Leeds 2015
Božidar Šekularac, Razvoj pismenosti u Crnoj Gori
Srednjovjekovni grad Dubrovnik u Bosni
Radovi o srednjovjekovnom temama u crnogorskim časopisima
Naše starine, br. XXIII, Sarajevo, 2015.
RTV BPK GORAŽDE - Škola u prirodi: Goršić polje
Izložba “Tvrđave na Bosni”, Muzej u Doboju, 26. juni - 30. septembar 2015.
Posjeta nekropoli stećaka u Kopošićima
Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci
Naučni skupovi sa temama iz medijevistike u Crnoj Gori (2010-2015)
Časopis Filologija, br. 62 i 63
Božino groblje - srednjovjekovna nekropola kod Fojnice
Međunarodna naučna konferencija: Past, Present Future 2015: Identity in Flux
Bosansko srednjovjekovlje na 2. slavističkom kongresu
Drugi međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije
Predavanje u Sarajevu - Od Bobovca do Celja: Katarina Celjska Kotromanić
Stručni izlet na nekropolu stećaka Goršić polje
Prezentacija i izložba “Stećci - Mittelalterliche Denkmäler” u Beču
Srednjovjekovni sajam “Stolačka tarča”
Novi naslovi o bosanskom srednjovjekovlju
Predavanje prof. dr. Dubravka Lovrenovića u Dubrovniku
“Sedmice srednjovjekovnih studija” u Poitiersu (15-26. juni 2015)
Nova izdanja Hrvatskog instituta za povijest
Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant
MECERN – Medieval Central Europe Research Network
Bosna franciscana br. 41
Ikbal Cogo, Muzej Grada Zenice - Retrospektiva (1966-2013)
Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije
Stari ćirilični natpisi istočne Hercegovine
Srednjovjekovni arheološki nalazi u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju
Magistrirao Senja Mahinić
Novo izdanje našeg Društva - Andrej Rodinis, Povratak povelje kralja Dabiše
Doktorirao Emir O. Filipović
Hatidža Čar-Drnda (12. 12. 1947. Glamoč – 10. 12. 2014. Sarajevo)
Poziv: Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28-30. maj 2015.)
Srednjovjekovna Bosna u monografiji o dobrudžskoj despotovini
Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Zagrebu
Javna tribina: Povijest nekropola stećaka srednje Bosne sa osvrtom na područje Općine Ilijaš
Georgios Theotokis, The Norman Campaigns in the Balkans 1081-1108 AD, The Boydell Press, Woodbridge 2014, 262.
STANAK.org | Društvo za proučavanje srednovjekovne bosanske historije
© PROJEKAT STANAK.ORG JE NAMJENJEN OČUVANJU SREDNJOVJEKOVNIH SPOMENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI. DEVELOPED BY AMAR VUKOVIĆ